Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez Nedir?

Bıçak ya da herhangi bir silâhın açtığı yara bir süre sonra iyileşir, vücutça onulur. Ama dilden çıkan kötü ve acı sözlerin gönülde açtığı yara, bıraktığı izi kolay kolay kapanmaz; her hatırlamada yeniden açılır, insana üzüntü verir.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Bilen bilir, bilmeyen aslı var sanır
Bilinmedik aş ya karın ağrıtır, ya baş
Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp
Bin bilsen de bir bilene danış
Bin dost az, bir düşman çok
Bin merak bir borç ödemez
Bin nasihatten bir musibet yeğdir
Bin ölçüp bir biçmeli
Bin tasa bir borç ödemez
Bir adama kırk gün deli desen deli olur